Technical Program

 • Chair: Tsung-Yi Ho (National Tsing Hua University, Taiwan)
 • Vice Chairs:
  Sheldon Tan (University of California, Riverside)
  Yiran Chen (Duke University)
 • Secretaries:
  Yuan-Hao Chang (Academia Sinica, Taiwan)
  Chien-Chung Ho (National Chung Cheng University, Taiwan)
 • Technical Program Committee

Last Updated on: Jan 13, 2020